Verleden en toekomst van de Wij.

In de afgelopen jaren is er behoorlijk veel tijd in gestoken om te verkennen wat de Wij nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan. Astrid Merkx heeft er samen met anderen voor gezorgd dat het nu is wat het is. En dat allemaal zonder subsidie en met inzet van alle betrokkenen.

Toen Leader aanbood om namens de provincie subsidie te verwerven werd die kans aangegrepen en in overleg met de gemeente is bezien of een klein multifunctioneel gebouwtje gerealiseerd kon worden. Dit omdat als het regent en ook in de winter mensen een dak boven het hoofd zouden krijgen en zo’n buurtvoorziening mensen in de gelegenheid stelt om elkaar te ontmoeten om samen leuke en zinvolle dingen te doen. Door het tijdspad van de subsidie ontstond veel tijdsdruk. Omwonenden hoorden via allerlei kanalen wat er aankwam en de beelden die ontstonden riepen vrees en kritische vragen op. Wat als zo’n gebouwtje hier heel veel bezoekers trekt? Wordt het dan niet veel te druk en is het dan met onze rust gedaan? Ontstaat er dan geen parkeeroverlast? En hoe kan zoiets zonder subsidie adequaat geëxploiteerd en betaald worden? Allemaal vragen die er toe leiden dat de gemeenteraad besloot om het college van B en W aan de initiatiefnemers te verzoeken om met de directe omgeving in gesprek te gaan.

Astrid Merkx is toen als eigenaar van de Wij de dialoog aangegaan en heeft vervolgens besloten om een bezinningsperiode in te lassen om zaken in rustiger vaarwater te laten komen.

Duidelijk is dat de toekomst van de Wij en haar leefomgeving iets is waar zoveel mogelijk mensen en partijen bij betrokken moeten zijn en dat realisme, een zorgvuldige verkenning en belangenafweging nodig is om draagvlak, betrokkenheid,  resultaten en voortgang te realiseren.

Dit kan alleen in een proces van zinvolle kleine betekenisvolle stappen en zonder tijdsdruk.

Hoe gaan we zaken nu oppakken?

Bekend is dat tegenslag louterend kan werken. Je denk na hoe je dingen (anders) kunt aanpakken en wat er nodig is om te veranderen. Je kijkt na een tijdje weer vooruit en denkt na wat er anders moet. Betrokkenheid en samen iets doen, kleine stappen maken staan daarin centraal. Eindeloos praten zonder progressie helpt niet echt en leidt er meestal toe dat mensen er niet (meer) in geloven dat iets bereikt kan worden en dat ze afhaken.

We gaan het dus op een heel andere boeg gooien en beginnen zogezegd met een schone lei. Je laat dan los wat er geweest is en gaat je op de eerste plaats focussen wat in het verleden positief is gebleken en telt je zegeningen. Dat zijn de fijne momenten waar je met elkaar aan terugdenkt waarin mensen positief met elkaar in verbinding staan. En we gaan een gespreksronde voeren met allerlei mensen en organisaties om beter in verbinding te komen en netwerkcontacten te ontwikkelen. Binnenkort is er een eerste gesprek met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.  Zij ondersteunen buurtinitiatieven en KNHM laat burgerinitiatieven en sociale ondernemingen groeien. Dit doen ze met een adviseursnetwerk bestaande uit 200 vrijwilligers en 200 Arcadis-medewerkers. In de rubriek ontwikkelingen zullen we als er iets te melden is iedereen informeren.

Kansen en mogelijkheden.

Als je terugkijkt dan zie je dat de Wij zoveel ruimte, kansen en mogelijkheden biedt: ontmoeten, genieten van een lekkere maaltijd, gezond onbespoten fruit en lekkere vruchten oogsten, nabijheid en liefde ontwikkelen voor de mooie natuur, voor fijne mensen en dieren. In contact komen met mensen die er komen die de ruimte hebben genomen om zaken in te vullen die ze zelf belangrijk vinden! Kijk naar de moestuin, de geiten, kippen, schapen en de ezels die er af en toe zijn. Het is allemaal zo dichtbij en het ligt er om te grijpen.

Over de toekomst van de Wij. 

Op de Wij komen vrijwilligers die vaak hoog opgeleid zijn en die komen hier een tijdje werken om te kijken hoe de Permatuin is opgezet. Door hen te vragen om mee te denken en te doen ontstaan ideeën, extra energie en nieuwe aanknopingspunten.

Wij denken er over na….Denk je met ons mee?

Kijk je eens op onze wiki-pagina om wat inspiratie te krijgen? Klik hier.

Kan de Wij voor een deel permanent open staan als belevingstuin?

Die tuin is voor kinderen en ouders en leerkrachten om te spelen, voor ontmoeting en voor educatie. Zou de gemeente een deel van het onderhoud kunnen doen? Aanplant fruitbomen, bijenkasten etc zouden die bekostigd kunnen worden door sponsoren en de gemeente? Kan de inrichting een gemeenschappelijke buurtactiviteit zijn? Is het zinvol om een deel van de Wij hiervoor in te richten? Zorgt dit alles voor meer toeloop en betrokkenheid van mensen? Als dit deel afgeschermd wordt creëer je dan een ontmoetingsplek die altijd toegankelijk is zonder dat je er zelf iets aan moet doen?

Kunnen we de kansen en mogelijkheden van de Wij beter verzilveren?

En als we kijken naar de toekomst dan zoeken we naar wegen om met de stroom mee te gaan. Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Waar functioneert al zoiets, wat heeft het gekost, hebben we daar geld voor en wat levert het op? De mogelijkheid bestaat dat het eigenaarschap wordt overgedragen.  Dit zou bijvoorbeekld de stichting Goed Wij-zigen kunnen zijn als er een breed bestuurlijk kader is dat er voor zorgt dat de verworvenheden adequaat worden geborgd. Wij zouden als er zich genoeg mensen melden een paar groepjes willen vormen die samen met een bepaald idee, initiatief of thema aan de slag gaan en zullen die actief gaan ondersteunen.

Is zo’n stap te groot en wil je eerst meer weten over wie we zijn en welke mogelijkheden er zijn dan is een oriëntatieperiode natuurlijk een interessante stap. Kijk dan eens regelmatig op deze site en/of facebookgroep.

Het kost je niets, je kun er wel veel mee winnen.

Wat is er te winnen?

  • Contact en verbinding met mensen die een warm hart hebben en een luisterend oor.
  • En in plaats van naar een taalcursus te gaan kun je op de Wij met onze buitenlandse vrijwilligers je Engelse spreekvaardigheden oefenen, via hen horen wat er werkelijk in andere landen speelt, of simpel er achter komen hoe je met een biologisch middel de buxesmot kunt bestrijden, hoe je zonder kunstmest toch een stevig en onkruidvrij gazon krijgt of waar je (in de supermarkt) op moet letten als je gezonde voeding wilt kopen etc.
  • De Wij kan voor veel meer mensen betekenis krijgen als een plek waar je graag vertoeft.
  • In onze groep zitten mensen die kennis van zaken hebben op uiteenlopende terreinen die behulpzaam zouden kunnen zijn,  of die relevante zelfhulpinformatie kunnen verstekken. Kijk bijvoorbeeld hier eens naar de zelfhulpwijzer.

Je kunt natuurlijk altijd een keer komen kijken op de Wij om te zien wat er is, of om in gesprek te gaan?  Wij zoeken op dit moment mensen die ons gaan helpen om de Wij op te waarderen. Daarvoor gaan we een gespreksronde organiseren met alle betrokkenen, buren, (huidige) gebruikers en vrijwilligers, gemeente, provincie, scholen en andere belanghebbenden.

Ik wil een keer langs komen en kennis maken hoe doe ik dat?

Neem even telefonisch of via de mail contact op dan kunnen we een afspraak maken en tijd reserveren. Sommigen van ons werken op een aantal dagen en kunnen dus niet altijd tijd en ruimte maken. En we zijn natuurlijk als we vrij zijn en tijd hebben ook vaak lekker bezig op de Wij in de buitenlucht.

 

 

 

<-terug

Reacties gesloten.