2020

het resultaat !

Werkzaamheden in grote lijnen uitgevoerd met vrijwilligers in de periode 1 mei – 31 oktober

–bedden herstellen, bezaaien en beplanten –hügelbedden restructureren, bezaaien, beplanten –start met bodemverbetering – inbreng van (bokashi)-compost en (rivier)zand –watertoevoer, -opvang en distributie –oogsten, gebruiken en evt. conserveren.

Moestuin
In de bestaande moestuin (veggie garden) zijn in totaal acht bedden gecreëerd, waarvan de eerste vijf bedden, in het begin van het seizoen bezaaid en beplant. De groei vanuit zaad en plant was aanvankelijk zeer matig, o.a. vanwege de compacte samenstelling van de bodem, overlast van slakken en vorst in de vroege lente. Na inzet van bokashi voorafgaand aan de nieuwe bezaaiïng en beplanting, verbeterde het resultaat enigszins. Bokashi is een Japanse composteringsmethode op basis van fermentatie. Bokashicompost is in de Wij gebruikt als plantenvoeding, bodemverbeteraar en daarnaast ook ingezet om ziektekiemen op te ruimen en de algehele bodem ziektewerend te maken.
Het aanwezige organisch materiaal van de oude hügelbedden is gebruikt om nieuwe hügelbedden, lage bedden en een kruidenspiraal te vormen. Het ontgonnen, reeds gecomposteerd materiaal is vermengd met de inheemse grond.
In totaal zijn er vier hügelbedden gebouwd, gezamenlijk meer dan twintig meter lang, daarnaast nog tien lage groeibedden en een kruidenspiraal.
Eerste twee hügel- en lage bedden zijn beplant en hadden verhoudingsgewijs een goede opbrengst, zeker gezien de vrij late bezaaiïng en beplanting in het groeiseizoen. De lage bedden deden het iets minder goed t.o.v. de hügelbedden. De ondergrond van de paden tussen de (hügel)bedden zijn evenals bij de lage bedden, brandnetelwortel-vrij gemaakt. Daarnaast zijn de paden aangestampt en met verschillende lagen gecomposteerd- en groenmateriaal bedekt, o.a. gecomposteerde brandnetelwortel en -blad, boombladeren, grasmaaisel en overige groene plant- en gewasresten. Aan de moes- en blotevoetentuin hebben de volgende mensen bijgedragen: Tom, Hannah, Judith, Vishnu, Jaap, Alies, Tommaso, Adrien en Linde. Dank daarvoor.

Reacties zijn gesloten.